MCMP Sp. z o.o. zrealizowało projekt pn. " Innowacyjny modyfikator procesów fermentacji metanowej", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego CHEMICZNEGO MODYFIKATORA PROCESU (CMP), dedykowanego dla biogazowni pracujących w technologii mokrej, bez względu na ich moc i temperaturę fermentacji. 

Wartość projektu: 1 141 342,40 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 839 077,84 PLN