Mechaniczno Chemiczne Modyfikacje Procesowe

Planowanie suplementacji, diagnostyki oraz prowadzenia procesu fermentacyjnego w biogazowniachCo robimy

MCMP Sp. z o.o. świadczy usługi badania, planowania suplementacji, diagnostyki oraz prowadzenia procesu fermentacyjnego. 

Dysponujemy mobilną instalacją do testowania dodatków suplementów i mikroelementów w warunkach rzeczywistych. Posiadamy duże doświadczenie w suplementacji procesu fermentacyjnego i produkcji suplementów zawierających odpowiednie dawki mikroelementów. Posiadamy dużą wiedzę w zakresie oczyszczania biogazu, w szczególności prowadzenia adsorpcji na węglu aktywnym.

Laboratorium

Jako doświadczeni analitycy i chemicy wykonujemy rutynowe analizy, pH, FOS/TAC, skład biogazu, zawartość i skład suchej masy.

Planujemy również analizy, które pozwalają uzyskać jakościowe i ilościowe informacje o trapiącym Cię problemie z prowadzeniem procesu. Posiadamy wyjątkowy sprzęt. Mobilna instalacja do testowania dodatków dla procesu fermentacyjnego pracująca na wsadzie Twojej biogazowni w warunkach rzeczywistych, jest unikatowym narzędziem dla szybkiego rozwiązania problemu i oszczędności funduszy. W celu minimalizacji kosztów i wiarygodności wyników oferujemy testowanie dodatków w skali technicznej na sprzęcie mobilnym z określonym dozowaniem i pomiarem parametrów procesowych. etc.

Produkcja suplementów

Jednym z wielu czynników wpływających na jakość prowadzonego procesu fermentacyjnego, zarówno w warunkach mezo- jak i termofilowych jest stężenie kluczowych dla procesu fermentacji mikroelementów, czyli jonów metali.

Ich obecność na określonym poziomie jest niezbędna dla efektywnego rozkładu związków organicznych i ich biotransformacji do składników biogazu. Te metale to przede wszystkim: nikiel (Ni), kobalt (Co), selen (Se), molibden (Mo), mangan (Mn), cynk (Zn), żelazo (Fe), miedź (Cu), wanad (V), bor (B). Nie bez znaczenia jest też obecność w odpowiednich stężeniach: fosforu (P), potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg) i siarki (S). Metale te pełnią bardzo ważną rolę w metabolizmie bakteryjnym jak i są składnikiem ważnych enzymów, których ogromna liczba w procesie fermentacyjnym stanowi ogół zachodzących przemian.

Dysponujemy linią suplementów BIOGAS-S, zawierającą niezbędne mikroelementy w odpowiedniej ilości dla procesu fermentacyjnego. Posiadamy również preparaty pozwalające na działania interwencyjne, związane z zaburzeniami procesów fermentacyjnych, wynikających ze zróżnicowanego dozowania, stosowania monosubstratowego zasilania fermentacji.

Świadczymy usługi związane z projektowaniem i przygotowaniem suplementów linii CMP-S „szytych na miarę”, w zależności od problematyki i specyfiki prowadzonego procesu fermentacyjnego.Węgle aktywne

Węgle aktywne są adsorbentami apolarnymi o polidyspersyjnym charakterze porów, a ich właściwości adsorpcyjne zależą od struktury kapilarnej i powierzchni właściwej. Poszczególne gatunki węgli aktywnych stosowane są w ochronie środowiska, przemyśle chemicznym, przetwórstwie spożywczym, chłodnictwie, oczyszczaniu powietrza, oczyszczaniu biogazu.

Zawartość poszczególnych składników biogazu otrzymywanego w procesach fermentacji metanowej nie jest stała, lecz zależy od specyfiki realizowanego procesu technologicznego oraz rodzaju materiału wsadowego. Szczególne znaczenie ma zawartość metanu w biogazie, która decyduje o wartości opałowej tego paliwa. Istotnym parametrem jest również zawartość siarkowodoru, który stanowi zanieczyszczenie biogazu i utrudnia jego wykorzystanie ze względu ekologicznego. W przypadku zamiaru zatłaczania biogazu do gazociągu albo zastosowania go jako paliwa do silników, powinno się także usuwać dwutlenek węgla, parę wodną, siloksany i pozostałe zanieczyszczenia.

Produkcja biogazu znacząco zwiększa się w wielu państwach świata, w tym także w Polsce, gdzie oprócz korzyści wynikających z zagospodarowania bioodpadów jest jedną z możliwości zróżnicowania źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Odsiarczanie biogazu jest konieczne do poziomu zalecanego przez producentów urządzeń spalających to paliwo w danej instalacji. Odsiarczanie biogazu zwykle jest połączone z usuwaniem innych zanieczyszczeń (siloksany, amoniak, chlorowane węglowodory), co umożliwia poprawę jego wartości energetycznej i zakresu wykorzystania. Nasze węgle aktywne linii BIOGAS-O spełniają szeroki zakres wymogów.Sprawdź ofertę

 MCMP Sp. z o.o.